Xem tất cả các tập

Thông tin pháp lý miễn phí cho sinh viên quốc tế sinh sống tại bang Victoria

Nguồn thông tin miễn phí cho sinh viên sinh sống tại bang Victoria.

Cuộc sống du học đôi lúc có thể khó khăn. Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ.

Những mẩu chuyện sau đây dựa trên những vấn đề pháp luật du học sinh đã gặp phải. Tìm hiểu về những cá nhân và dịch vụ có thể giúp đỡ bạn.

Thông tin này được cung cấp miễn phí bởi Inner Melbourne Community Legal cho bạn sử dụng.

Thông tin được lập nên luật sư cộng đồng cùng với sự giúp đỡ của các du học sinh ở bang Victoria.

Đây không phải là lời khuyên pháp lý.

Bạn có thể liên hệ các dịch vụ liệt kê ở trên để được giúp đỡ cho vấn đề pháp lý của mình.

Muốn gợi ý một chủ đề hay cung cấp phản hồi? internationalstudents@imcl.org.au